Voordelig en snel

EEN CERTIFICAAT OP ZAK

 • Na het kiezen van een opleiding, verschijnt alle opleiding informatie onderaan het rooster met datums.
 • U kunt zich direct inschrijven voor een opleiding en-/ of examen naar wens in het rooster.
 • Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden neem gerust contact met ons op.
Overzicht opleidingen »
Soort Begindatum Einddatum Tijd Plaats Vrij Inschrijven
NEN 3140 vop 19-11-2019 19-11-2019 08:30 - 13:30 Drachten (Dopheide) 5 Inschrijven
NEN 3140 vop 12-12-2019 12-12-2019 08:30 - 13:30 Drachten (Dopheide) 5 Inschrijven

Algemeen

De Nederlandse wet, de Arbowet en het Arbeidsomstandig- hedenbesluit, eist dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. De NEN 3140 biedt het kader om aan die eisen te kunnen voldoen en geeft in hoofdlijnen aan hoe je veilig te werk gaat wanneer je werkt met of aan elektrotechnische installaties.

Voor wie?

De cursus NEN 3140 voldoende onderricht persoon (VOP) is bestemd voor medewerkers zonder een elektrotechnische opleiding, die binnen een organisatie belast zijn/worden met het verrichten van eenvoudige en standaard elektrotechnische werkzaamheden in, aan of in de nabijheid van laagspanningsinstallaties.

Toelatingseisen

Een specifieke vooropleiding is niet vereist.

Inhoud basis en herhaling opleiding

In de cursus wordt ingegaan op de voorwaarden, voor het uitvoeren van werkzaamheden aan delen van laagspanningsinstallaties, of in de omgeving daarvan. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Basisbegrippen elektriciteit
 • Gevaren van elektriciteit
 • Bescherming tegen aanraking en kortsluiting
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Relatie Arbo-wet - NEN-EN 50110-1/ NEN 3140
 • Bedrijfsvoeringsprocedures
 • Werkprocedures
 • Onderhoudsprocedures

Opleidingsduur basis en herhaling opleiding

 1. Een NEN 3140 VOP basisopleiding bij het Carrière Center bestaat uit ongeveer 1 dag les of twee dagdelen. Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat. De cursus kan eventueel ook worden afgesloten met een officieel examen.
 2. Een NEN 3140 VOP herhaling opleiding bestaat uit ongeveer 1 dag les of twee dagdelen. Na afloop van de cursus wordt een toets afgenomen.

Cursusplaats

Deze cursus wordt maandelijks gepland en wordt zowel in Leeuwarden als Heerenveen gegeven. Vanaf 4 deelnemers kan deze cursus bij u in-company worden gegeven.

Geldigheidsduur

Na voldoende afronding van opleiding ontvangt u een NEN 3140 VOP certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Like ons op Facebook!