Voordelig en snel

EEN CERTIFICAAT OP ZAK

  • Na het kiezen van een opleiding, verschijnt alle opleiding informatie onderaan het rooster met datums.
  • U kunt zich direct inschrijven voor een opleiding en-/ of examen naar wens in het rooster.
  • Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden neem gerust contact met ons op.
Overzicht opleidingen »

Certificering (VCA, ISO)

VCA basis* of VOL** bedrijfscertificering

Vergroot uw kansen met een VCA bedrijfscertificering

Opdrachtgevers werken graag samen met VCA gecertificeerde bedrijven. Veel overheden en vooral grote opdrachtgevers stellen het certificaat zelfs verplicht als u zaken met hun wenst te doen. Dan weten ze zeker dat de bedrijven die zij de klus gunnen, werken volgens algemeen geldende veiligheidsprocedures en dat de werknemers over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken.

Samen Veilig en Gezond werken staat gelijk aan samen Veilig thuiskomen

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

Voor wie?

VCA certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhouds- werkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken, werkplaatsen en bij installaties.

VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches

Stappenplan voor het verkrijgen van een VCA-certificatie

Onze adviseur loopt de volgende stappen samen met u door. Het traject wordt afgerond met een certificatie aanvraag bij een erkende certificatie-instelling:

Geldigheidsduur en behoud VCA-certificatie

De geldigheidsduur van een VCA basis* of VOL** certificatie is drie jaar. Uw bedrijfscertificaat wordt opgenomen in het officieel VCA SSVV register. Na drie jaar zal er een uitgebreider onderzoek uitgevoerd worden door de certificatie-instelling, waarna het certificaat wederom voor een periode van drie jaar toegekend kan worden.

Na het behalen van uw bedrijfscertificaat worden er elk jaar (meerdere) audits/ controles gedaan door een erkende auditor om te kijken of u alles op pijl heeft. Is dit niet het geval dan heeft u drie maanden om alles op orde te krijgen, voordat er maatregelen worden getroffen.

Inschrijven voor een VCA bedrijfscertificering

VIL-VCU bedrijfscertificering

Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu.

Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Het is een procedure voor de certificering van het VGM-beheersysteem en het hierover instrueren van uitzendpersoneel.

Voor wie?

VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven.

Deze bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

VCU-certificatie kan gevraagd worden voor uitzendpersoneel in de volgende branches

Stappenplan voor het verkrijgen van een VCU-certificatie

Onze adviseur loopt de volgende stappen samen met u door. Het traject wordt afgerond met een certificatie aanvraag bij een erkende certificatie-instelling:

Geldigheidsduur en behoud VIL VCU-certificatie

De geldigheidsduur van een VIL-VCU certificatie is drie jaar. Uw bedrijfscertificaat wordt opgenomen in het officieel VCA SSVV register. Na drie jaar zal er een uitgebreider onderzoek uitgevoerd worden door de certificatie-instelling, waarna het certificaat wederom voor een periode van drie jaar toegekend kan worden.

Na het behalen van uw bedrijfscertificaat worden er elk jaar (meerdere) audits/ controles gedaan door een erkende auditor om te kijken of u alles op pijl heeft. Is dit niet het geval dan heeft u drie maanden om alles op orde te krijgen, voordat er maatregelen worden getroffen.

Inschrijven voor een VIL-VCU bedrijfscertificering

ISO 9001 bedrijfscertificering

Voor wie?

ISO certificering ligt binnen het bereik van alle bedrijven, ongeacht de omvang van de organisatie en het vakgebied, overal ter wereld. Overal waar men op de een of andere manier moet voldoen aan wensen van mensen (opdrachtgevers) is er sprake van een manier om dingen te doen.

Vooral binnen hele kleine bedrijven vinden deze activiteiten echter plaats zonder een duidelijk vastgelegd systematiek. De manier van doen is waarschijnlijk niet opgeschreven, maar zit allemaal in het hoofd van de bedrijfsleider of eigenaar. Alhoewel niet gedocumenteerd; er is wel een "manier van werken", een systeem.

Voordelen van ISO certificering

Stappenplan voor het verkrijgen van een ISO 9001-certificatie

Onze adviseur loopt de volgende stappen samen met u door. Het traject wordt afgerond met een certificatie aanvraag bij een bij de Raad van Accreditatie (RvA) erkende certificatie-instelling:

Geldigheidsduur en behoud ISO 9001-certificatie

De geldigheidsduur van een ISO 9001 certificaat is drie jaar. Uw bedrijfscertificaat wordt opgenomen in het officieel ISO register. Na drie jaar zal er een uitgebreider onderzoek uitgevoerd worden door de certificatie-instelling, waarna het certificaat wederom voor een periode van drie jaar toegekend kan worden.

Na het behalen van uw bedrijfscertificaat worden er elk jaar (meerdere) audits/ controles gedaan door een erkende auditor om te kijken of u alles op pijl heeft. Is dit niet het geval dan heeft u een, in overleg afgesproken tijd om alles op orde te krijgen, voordat er maatregelen worden getroffen.

Inschrijven voor een ISO 9001 bedrijfscertificering 

Like ons op Facebook!