Voordelig en snel

EEN CERTIFICAAT OP ZAK

  • Na het kiezen van een opleiding, verschijnt alle opleiding informatie onderaan het rooster met datums.
  • U kunt zich direct inschrijven voor een opleiding en-/ of examen naar wens in het rooster.
  • Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden neem gerust contact met ons op.
Overzicht opleidingen »

Asbest Gerelateerd

Deskundig Asbestverwijderaar (DAV)

Voor wie?

Inhoud opleiding

Het is vanaf 1 januari 2008 wettelijk verplicht dat alle asbestsaneerders een geldig DAV certificaat behalen. Werken met asbesthoudende materialen is namelijk verbonden aan strenge regels en hoge risico's. Stap 1, is weten hoe het moet. Stap 2, is het in de praktijk brengen van deze kennis.

Door het praktijkgerichte karakter van deze training wordt er aangeleerd om op een efficiënte wijze aan de wettelijke eisen te voldoen en veilig te werken. Door jarenlange ervaring van onze opleider met het aansturen en controleren van asbestsaneringen, is er een passende training ontwikkeld. Mede hierdoor sluit de theorie en praktijk goed op elkaar aan.

Opleidingsduur

Voor een DAV basis en herhalingopleiding zijn een masker 'pastest' en medische keuring verplicht, deze worden op locatie afgenomen op een cursusdag.

  1. Een DAV basisopleiding inclusief officieel afsluitend examen aan het Carrière center duurt ongeveer twee (werk)dagen.
  2. Een DAV herhaling opleiding inclusief officieel afsluitend examen aan het Carrière center duurt één (werk)dag.

Geldigheidsduur

Als u het examen met met een voldoende afrond, dan ontvangt u het landelijk erkende persoonscertificaat DAV. De geldigheid van een behaald DAV certificaat is drie jaar en wordt afgenomen door een erkend exameninstituut. De bijdrage voor dit examen is €365,- excl. BTW (inclusief afdracht SCA).

Inschrijven voor DAV basis

Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA)

Voor wie?

Inhoud opleiding

Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels verbonden. Bij het veilig werken met asbest is het belangrijk om kennis te verzamelen en specifieke vaardigheden te leren om alles soepel te laten verlopen.

Deze training biedt cursisten de nodige kennis en praktische vaardigheden aan om tijdens asbestsaneringen deskundig leiding te kunnen geven en ongewenste risico’s voor mens en milieu te voorkomen. Er is tijdens de cursus veel tijd gereserveerd om de theorie die wordt gegeven met praktijkoefeningen te versterken. Er wordt gewerkt in modules en volgens moderne onderwijsmethoden.

Opleidingsduur

  1. Een DTA opleiding inclusief officieel afsluitend examen aan het Carrière center duurt ongeveer vijf (werk)dagen.
  2. Een DTA herhaling opleiding inclusief officieel afsluitend examen aan het Carrière center duurt 2 (werk)dagen.

Geldigheidsduur

Als u het examen met met een voldoende afrond, dan ontvangt u het landelijk erkende persoonscertificaat DTA. De geldigheid van een behaald DTA certificaat is drie jaar en wordt afgenomen door een erkend exameninstituut. Dit examen bestaat uit een schriftelijk en praktijk gedeelte. De bijdrage voor dit examen is €675,- excl. BTW (inclusief afdracht SCA).

Inschrijven voor DTA basis

Asbestherkenning

Deze opleiding is bestemd voor diverse bodemonderzoekers, slopers, medewerkers van afvalbeheer en wooncorporaties. Door veelvuldig gebruik te maken van foto’s en monstermateriaal met voorbeelden van asbesthoudende en gelijkende niet-asbesthoudende materialen worden handvatten gegeven hoe asbest kan worden herkend.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het inschatten van risico’s bij het aantreffen van asbestverdacht materiaal en wordt verteld wat je wel en wat je niet mag doen bij het aantreffen van het asbestverdachte materiaal.

Inhoud opleiding

De cursus is interactief en wordt gegeven aan de hand van een PowerPoint-presentatie. Na afloop ontvangen alle deelnemers een persoonlijk bewijs van deelname. Het certificaat bevat geen geldigheidstermijn. Onderwerpen die worden behandeld:

Opleidingsduur

4 uur

Inschrijven voor Asbestherkenning

Asbest in bodem - NEN 5707

Deze opleiding gaat over ‘het uitvoeren van een bodemonderzoek naar asbest in bodem conform NEN 5707 én BRL2000, protocol 2018’. Naast het doorlopen van de belangrijkste punten uit beide documenten wordt ook uitleg gegeven waarom deze stappen doorlopen worden en hoe deze terugkomen in het verdere verloop van het onderzoek. Doordat men snapt wat de achterliggende reden is, wordt gemakkelijker voldaan aan alle eisen uit beide normen.

Momenteel houden de Ministeries van SZW en ILenT streng toezicht op de wijze van uitvoering van de gecertificeerde bureaus als op de certificerende instellingen die deze bureaus controleren. De NEN 5707 is een norm die bekend staat als document dat ongebruiksvriendelijk en slecht leesbaar is. De onderhavige cursus geeft uitleg en handvatten om soepel met de norm te kunnen werken.

Inhoud opleiding

De opleiding is interactief en wordt gegeven aan de hand van een PowerPoint-presentatie. Na afloop ontvangen alle deelnemers een persoonlijk bewijs van deelname. Het certificaat bevat geen geldigheidstermijn.

Opleidingsduur

4 uur

Inschrijven voor Asbest in Bodem - NEN 5707

Veilig werken met asbestcementleiding

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van aannemers die werken met asbestcementleidingen in het ondergrondse openbare waterleiding-, gas- en rioolafvalwaternet. Voor deze werkzaamheden geldt een uitzonderingregel in het Asbestverwijderingsbesluit.

Dit betekent dat een aannemer werkzaamheden aan deze asbestcementleidingen mag verrichten zonder een procescertificaat voor asbestsanering te voeren. Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan en moet volgens een aantal (arbo)regels worden gewerkt.

Bij deze werkzaamheden hoort een document, bekend als ‘het rode boekje’. Hierin is onder andere opgenomen dat de betrokken medewerkers eens per vijf jaar deze cursus moeten volgen.

Tijdens deze opleiding wordt de inhoud van het rode boekje besproken. Verder leert men waar de grens ligt van de uitzonderingsregel, worden de voorwaarden en regels besproken waar men zich aan moet houden en wordt een plan van aanpak besproken die speciaal hiervoor is opgesteld.

Inhoud opleiding

De cursus is interactief en wordt gegeven aan de hand van een PowerPoint-presentatie. Na afloop ontvangen alle deelnemers een persoonlijk bewijs van deelname en een ingebonden exemplaar van ‘het rode boekje’. Het certificaat is vijf jaar geldig.

Opleidingsduur

4 uur

Inschrijven voor Veilig werken met asbestcementleidingen

Like ons op Facebook!